Testament verworpen


11 oktober 2016

Vraag nummer: 47688

Mijn vader is in september 1996 overleden. Er was een langstlevende testament waarin stond dat het kindsdeel met 6% zou oprenten. Nu heeft mijn moeder in 1997 het testament verworpen. Gaat het oprenten van het testament dan nog door met 6% of wordt er een ander percentage gebruikt( of helemaal niets?)

Bijvoorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Floortje

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een rentepercentage heeft eigenlijk alleen zin indien sprake is van een vordering (doorgaans op de langstlevende). Die vordering is dan niet/zeer beperkt opeisbaar en in een testament kan vervolgens een rente op die vordering zijn voorgeschreven.
Indien door verwerping van de langstlevende geen sprake is van een vordering, zal er naar mijn idee ook geen sprake zijn van een rente. Uw notaris kan vast verdere uitleg geven over het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.