Kindsdeel veiligstellen of gedeeltelijk opeisbaar?


1 december 2011

Vraag nummer: 26842

Mijn vader is in maart overleden en ik heb heel lang geen contact gehad met hem en zijn nieuwe vrouw. Mijn vader had 2 kinderen en zijn vrouw ook 2 kinderen (niet van hem), zij waren getrouwd in gemeenschap van goederen. In het testament zijn wij alle 5 erfgenaam voor het 1/5e deel van zijn nalatenschap. Ook heeft hij opgenomen dat eventuele schenkingen aan de kinderen niet worden verrekend met hun erfdeel. Mijn vraag is of ik nu een (klein gedeelte) van mijn erfenis direct kan opeisen. Of dat ik mijn kindsdeel kan veilig stellen? Haar notaris zegt dat dit in alle gevallen niet mogelijk is.
Hoor graag uw mening, bij voorbaat dank!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor het antwoord is mede van belang de vraag of uw ouders zijn gescheiden of dat uw moeder eerder is overleden. In dat laatste geval spelen mogelijk de wilsrechten namelijk.

Indien uw vader in zijn testament is aangesloten bij de wettelijke verdeling én de stiefkinderen daarin heeft betrokken, dan is daar inderdaad vrijwel niets aan te doen. De wet geeft trouwens nadrukkelijk die mogelijkheid. De kinderen krijgen dan een vordering op de langstlevende, welke opeisbaar is in de gevallen als in het testament bepaald. Verder is van belang wie als uiteindelijke erfgenamen van de langstlevende zijn aangewezen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn