Auto


2 juli 2014

Vraag nummer: 38988

Mijn man heeft een auto ter waarde van 30.000 euro. Hij wilt deze auto in het testament opnemen en aan mij toekennen voor het volledige bedrag. Wij hebben ook een dochter. Heeft mijn dochter recht op een legitieme portie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of er aanspraak gedaan wordt/kan worden op de legitieme portie hangt mede af van de inhoud van het testament en het overig vermogen. In een testament kan in ieder geval worden opgenomen (ten behoeve van de langstlevende echtgenoot) dan indien sprake is aanspraak op de legitieme portie ten laste van de langstlevende echtgenoot, dat die pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn