Erfenis


25 november 2015

Vraag nummer: 44350

Ik was klein me ouders zijn gescheiden beiden weer getrouwd met een ander ik kreeg de achternaam van mij stief vader me eigen vader is 8 jaar overleden heb ik recht op mij vaders moeder deel het testament staat op vier andere namen ik sta er niet in

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind geboren is. Was moeder ttv de bevalling gehuwd, dan is de man in beginsel de vader. Zo niet dan kan de/een man het kind erkennen bij de burgerlijke stand. Er ontstaan dan familierechtelijke betrekkingen en ook erfrechten met betreffende man/vader. Het vaderschap is dus een juridisch begrip en geen biologisch begrip.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn