legitieme portie


16 oktober 2013

Vraag nummer: 35972

Vader overleden 2000, moeder overleden september 2013, beiden op een leeftijd van 90 jr

2 kinderen zoon en dochter beiden nu 50 plussers. Zoon heeft 3 kinderen.

De dochter krijgt in 2006 van moeder haar Kindsdeel uitgekeerd van de erfenis van vader.

Vader had eigen testament waarin zoon werd onterfd, maar maakte met moeder enkele jaren voor overlijden van gehuwd buiten gemeenschap van goederen, in gemeenschap van goederen (notaris).

Moeder heeft eigen testament waarin zoon wordt onterfd, dochter enige erfgenaam is maar kleinkinderen ieder een gelijk legaat krijgen (onder bewind dochter en bij weigeren haar echtgenoot)ter grootte van het bedrag waarop de zoon als legitimaris in weerwil van gedane giften en gemaakte uitterste wilsbeschikkingen aanspraak kan maken. Claimt de zoon zijn portie dan wordt hij verwezen dit te gaan halen bij de kleinkinderen, staat ook in het contract.

De notaris stelt nu zoon krijgt kindsdeel groot de helft van dat wat dochter kreeg in 2006 plus de rente, zonder dat hij wat dan ook opeist.

Kleinkinderen krijgen legaat onder bewind, rest gaat naar dochter.

Ik dacht dat het zou moeten zijn:

Legitieme portie is kwart van legitieme massa welke bestaat uit saldo nalatenschap moeder waarbij opgeteld reeds uitgedeeld kindsdeel aan dochter.

Kleinkinderen krijgen elk eenderde van deze legitieme portie van zoon.

Zoon krijgt niets, tenzij hij zijn legitieme portie na 6 maanden opeist en dit dan volgens testament bij de kinderen moet halen

Wat is nu juist

Antwoord:

Geachte heer Van den Berg,

Deze rubriek leent zich niet voor een (uitgebreide) berekening van de legitieme aanspraak. Daarvoor verwijs ik u toch naar een notaris voor een soort van second opinion. Die notaris kan dan alle betreffende documenten (indien voorhanden) bekijken en beoordelen en u adviseren.

In het algemeen: de legitieme porties worden naar huidig recht berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap vermeerderd met de in aanmerking nemende giften en verminderd met bepaalde schulden van de nalatenschap. Ik kan niet beoordelen of de uitkering van het kindsdeel destijds een gift is in deze zin.

De legitieme portie bedraagt naar huidig recht de helft van het gewone kindsdeel.
Kleinkinderen worden via plaatsvervulling voor de berekening van de LP tezamen aangemerkt, hoewel ieder slechts voor zijn eigen deel kan opkomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.