Opeisbaarheid kindsdeel (zonder testament)


24 mei 2005

Vraag nummer: 9241  (oude nummer: 5946)

Geachte heer, mevrouw,

Mijn moeder is ongeveer 8 jaar geleden overleden, zonder testament. Met mijn vader heb ik geen contact meer en ik zou graag mijn kindsdeel willen opeisen. Is dat mogelijk? Ik weet dat ik voor 1/6 mede-eigenaar ben van het huis waarin mijn vader nu nog woont en dus mede-eigenaar ben, maar kunt u mij concreet vertellen welke stappen ik kan ondernemen om, indien mogelijk, mijn kindsdeel op te eisen?

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,

Mike van Diepenvelden

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen sprake van opeising van een kindsdeel maar de eis tot verdeling. U bent mede-eigenaar en uit dien hoofde zou u kunnen vragen om verdeling van al het mede-eigendom en wel zodanig dat u uitbetaald wordt. Als de andere erfgenamen daaraan niet meewerken, dan is de gang naar de rechter denk ik onvermijdelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.