Opeisen kindsdeel 1e ouder na overlijden 2e ouder


20 juni 2006

Vraag nummer: 10389  (oude nummer: 8145)

Wij zijn thuis met 5 kinderen. In 1993 is mijn vader overleden. Middels een testament was alles op de langstlevende gezet. Op het moment van overlijden van vader was er een appartement in eigendom van mijn ouders. In 2000 heeft mijn moeder het appartement verkocht en is gehuurd gaan wonen. In 2003 heeft mijn moeder middels een testament 2 kinderen onterfd, waar sedert 1980 geen contact meer mee was. In november 2004 is mijn moeder overleden. De 2 onterfde kinderen eisen nu het kindsdeel op van na het overlijden van mijn vader en de legitieme portie van na het overlijden van mijn moeder. In hoeverre kan dit wel of niet. Het is nu niet meer mogelijk de waarde van de nalatenschap na het overlijden van mijn vader vast te stellen. Moet deze waarde uberhaupt nog vastgesteld worden? of moeten de onterfde kinderen genoegen nemen met de waarde van de nalatenschap van moeder?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De legitieme portie geldt (denk ik in uw geval) voor de nalatenschap van uw moeder, want in de nalatenschap van uw vader waren alle kinderen gewoon erfgenaam, hoewel hun erfdeel is omgezet in een vordering. Deze vordering is inderdaad opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn