stiefvader


4 maart 2009

Vraag nummer: 12427  (oude nummer: 12414)

Mijn moeder was 4 jaar geleden voor de 2e keer getrouwd maar verleden jaar mei overleden. Nu is mijn stiefvader een maand geleden ook overleden. Zelf had hij 3 kinderen uit eerder huwelijk. Wat voor rechten heb ik dan als stiefkind?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hangt af van de inhoud van het testament van uw moeder en uiteraard de inhoud van het testament van uw stiefvader. Waren er geen testamenten, dan was de wettelijke verdeling bij overlijden van uw moeder van toepassing en zijn de schuldig gebleven kindsdelen opeisbaar geworden bij overlijden van uw stiefvader. Dit opeisen gebeurt bij zijn erfgenamen en zonder testament zijn dat zijn eigen kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.