kindsdeel erbelasting


23 januari 2013

Vraag nummer: 33418

Beste,
in 1990 is mijn schoonmoeder overleden. Vrij snel daarna hebben hun kinderen voor afstand getekend. Nu is in 2012 mijn schoonvader overleden. Moet over de waarde van de geerfde woning betaalt worden vanuit 2012 of vind er voor een deel verrekening plaats tov de woningwaarde in 1990 of is er een soort rentevergoeding vanaf 1990 tot nu te corrigeren tov de erfbelasting?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zoals heel vaak bij deze kwesties dient gekeken te worden of de eerst overledene wel of niet een testament had gemaakt en zo ja wat daar in stond. Was er geen testament dan waren de kinderen naar het recht van toen mede erfgenamen én mede eigenaren en zou er al successierecht destijds betaald moeten zijn (voorzover niet vrijgesteld). Waren de kinderen al mede eigenaren, dan speelt niet de kwestie van vorderingen en rente, maar wel de kwestie van verdeling van gemeenschappelijk vermogen.
Voor de erfbelasting over de woning geldt in ieder geval de WOZ waarde. Bezwaar daartegen (indien nodig) zou mogelijk dan een optie kunnen zijn,

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.