Inzage testament bij leven van langstlevende


26 januari 2007

Vraag nummer: 10804  (oude nummer: 8749)

Geachte notaris, jurist,
De volgende vragen in Uw website heb ik nog niet kunnen ontdekken?

Eerste vraag!
Heb ik mede met mijn broers en zussen, recht op inzage in het testament opgemaakt door vader en moeder nadat alleen moeder onlangs (vader leeft), overleden is en kan ik daarvoor de notaris van mijn vader benaderen of is dit niet de gang van zaken en moet men altijd wachten totdat ook langstlevende overleden is?

Tweede vraag!
Vader woont 2 jaar samen met vriendin. Gaat zij automatisch mee erven in de hele erfenis van bezittingen en vermogen als ze lang genoeg (hoeveel jaren, indien van toepassing hier?) samen wonen, of moeten beiden inderdaad een contract opstellen waarin dit duidelijk vermeld staat dat ze mee erft? Of kan vader zomaar het testament veranderen?

Derde vraag?
Kan het testament op de langstlevende iedere keer door vader naar wens en wil aangepast en veranderd worden? Hoe gaat dit in zijn werk? Is er dan sprake van een aanhangsel aan testament, (is dit een Codicil?), want ik kan me moeilijk voorstellen dat het originele testament zelf verandert wordt.
Worden de wensen van moeder, die perse verdeling onder de kinderen voor een gelijk deel van de totale erfenis wilde bij ondertekening van het testament (samen met vader) op de langstlevende dan niet gewaardeerd en erkend?
Hoe vaak kan vader het testament veranderen en/of aanpassen? Kun je meerdere codicils hebben?
Is een codicil een aanhangsel bij testament met extra wensen door langstlevende of hebben wij dit verkeerd begrepen?

Duidelijk is dat we deze vragen graag door U beantwoordt zien alvorens ze aan vader zelf voor te leggen, want dit zijn vaak pijnlijke of moeilijke gesprekken en wij willen voorkomen dat we in vaders' ogen wantrouwen gaan opwekken, waar nu helemaal geen sprake van is.

We willen wel graag onze rechten weten op het moment dat we vinden dat vader te ver gaat in zijn goedgeefsheid en op tijd stappen ondernemen ten aanzien van ons wettelijke ofwel gerechtelijke erfdeel omschreven in het testament op de langstlevende, daarom nogmaals is vraag 1 belangrijk om te weten of we nu al bij leven van langstlevende recht op inzake hebben om zelf te zien wat moeders' en vaders' wensen waren op moment van tekenen.
(Vader heeft e.e.a. wel al meegedeeld aan alle kinderen, maar geen kopie van testament gegeven).

Is vader verplicht om zijn kinderen in te lichten over eventuele veranderingen die hij nog aan wil brengen aan het testament of mag hij zijn kinderen zomaar in het ongewisse laten.


Ik hoop dat U deze vragen allemaal kunt beantwoorden en we nemen aan dat ze ook voor belang zijn voor allen die vragen heben aan Uw adres.


Bij voorbaat dank voor Uw advies en we zien gaarne uit naar een uitvoerige uitleg.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als je als kind in het testament aangewezen bent als erfgenaam maar via een langstlevende testament een zeer beperkt opeisbare vordering krijgt, lijkt het me wel dat u recht op inzage hebt. Dan weet je ook waar je aan toe bent.

Uw vader kan gewoon een (nieuw) testament maken en zelfs de kinderen uitsluiten als hij dat wil.

Een bestaand testament wordt door middel van een nieuw testament geheel of gedeeltelijk gewijzigd. Meestal herroept een nieuw testament een oud testament in het geheel, zodat het oude testament komt te vervallen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn