Bedriegende oom


12 augustus 2014

Vraag nummer: 39357

In 1979 is een Erfenis van mijn grootmoeder ongelijk verdeeld tussen haar 2 zonen. Bijna al het te erven goederen is destijds gegaan naar de levende zoon. De andere zoon (mijn vader dus) was al overleden voor deze tijd. Mijn oom komt binnenkort te overlijden, wetende dat mij niks gegeven zal worden. Ik heb nu via een relatie van mijn oom gehoord dat hij in 1979 mijn vadersdeel heeft opgeÃĢist. Hoe kan ik dit familiebezit terug krijgen in mijn familie? Ik ben nu zelf bezig om het testament van mijn grootmoeder op te vragen. Dit is nog lopend. Kan ik meer doen dan dit? Omdat bijna nu alles al wordt weggegeven aan zijn kinderen, worden de bewijzen steeds lastiger. Ook wordt mij gezegd dat er al veel is verkocht. Ik geloof dit niet. Kan ik bijv. vragen aan de belastingdienst of er successie is betaald over deze goederen?

Antwoord:

Geachte heer,

Eerst dient vastgesteld te worden dat inderdaad de regels van plaatsvervulling van toepassing waren. Is dat namelijk niet zo, dan zullen de kinderen van het eerder overladen kind (uw vader) geen erfgenamen zijn (van grootmoeder).
Is vastgesteld dat er wel plaatsvervulling was en betreffende erfgenamen niet hebben meegedeeld, dan zou er mogelijk een vordering zijn op de andere erfgenaam. Ik zou u aanraden langs een notaris te gaan om dat te bespreken en te overleggen wat de stappen (kunnen) zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.