Kindsdeel


24 september 2010

Vraag nummer: 13928  (oude nummer: 16052)

Mijn vader is overleden en er is geen testament. Mijn moeder krijgt dus de helft en van de andere helft 1/3. Er zijn namelijk 2 kinderen. Zij wil graag bij leven, dus met warme hand, haar twee kinderen hun kindsdeel al geven. Over deze "schuld" aan haar kinderen is reeds erfbelasting betaald. Kan zij dit doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich kan het wel, maar het kan zijn dat er schenkbelasting is verschuldigd. De langstlevende heeft in fiscale zin namelijk vruchtgebruik en als je betaalt, dan schenk je als het ware het vruchtgebruik. De hoogte daarvan is mede afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende. Ik raad u van harte aan om hierover contact op te nemen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.