Kindsdeel halfzus


13 november 2008

Vraag nummer: 12158  (oude nummer: 11692)

Mijn vader heeft 2 zonen en 1 ooit erkende dochter die biologisch niet zijn dochter is. De 'dochter' wenst al ruim 20 jaar geen contact met vader, maar vader is wel vermogend en zal gezien haar karakter het kindsdeel direct opeisen. Vader heeft haar in zijn testament officieel onterfd, zodat zij slechts haar legitieme portie kan opeisen.

Vraag:
Is het mogelijk om haar legitieme portie te schenken aan een goed doel, zodat zij van haar legitieme portie slechts weer de helft krijgt?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

B. de Groot

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is mijns inziens niet mogelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.