hoe gaat het opeisen van het kindsdeel in zijn werk


22 maart 2013

Vraag nummer: 34051

Ik heb nog een aanvullende vraag hoe gaat het opeisen van het kindsdeel in zijn werk? Mijn vaders tweede vrouw leeft nog. Ik heb begrepen dat we dan een vorderin op de erfenis kunnen doen maar dat snap ik niet. Ik hoop dat u het mij kunt uitleggen. Nomaals bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij juist om eerste vast te stellen of er een vordering is, hoe hoog die is en wanneer die opeisbaar is. De gevallen van opeisbaarheid treft u aan in het testament van de overleden ouder.
Strikt genomen kan opeisen via een al dan niet aangetekende brief aan degene bij wie wordt opgeeist.

Ik raad u toch van harte aan om even langs een notaris/juridisch loket/bureau voor rechthulp te gaan om vast te stellen of er inderdaad wel sprake is van opeisbaarheid.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.