excecuteur


25 januari 2012

Vraag nummer: 27301

hallo, vraagje over de testament -excecuteur?

mijn broer was bewindvoerder op de en/of rekeningen van mijn moeder.na het overlijden heeft hij die bamkrekeningen op zijn naam gezet .
hij wil de excecuteur worden en vraagt aan mij toestemming voor een volmacht zodat hij de erfenis kan regelen.
volgens mij mag een excecuteur niet op de te vereffenne bankrekening staan .
hij is zelf ook een van de erfgenamen maar er is nog geen bewijs van erfrecht reregeld door hem(wel opdracht hiertoe gekregen van de rechtbank maar dit heeft hij verzaakt.
wat moet ik nu doen om mijn deel te krijgen????

m.v.g .
mieke

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u dat niet wenst hoeft u uiteraard geen volmacht af te geven. De erfgenamen moeten dan alles tezamen afwikkelen. Het komt mij wat vreemd voor dat de en/of bankrekening alleen op naam van uw broer is gezet. Ik meende dat banken meestal de naam van uw moeder op betreffende rekening omzetten in 'de erven van....'(oid).Misschien goed om nog eens na te vragen bij de bank. Meestal vraagt een bank, soms direct soms na enoge maanden ook om een verklaring van erfrecht.

Overigens kan er geen sprake zijn van een executeur, tenzij uw moeder die heeft aangewezen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.