onterven adoptiekind


5 september 2009

Vraag nummer: 12941  (oude nummer: 13753)

Goededag,

ik ben in 1971 geboren en als baby van een paar maanden oud geadopteerd door mijn huidige ouders. Nu is de siutaie sinds 3 jaar nier rooskleurig en is er onderling geen contact meer. Mijn adoptie ouders willen me nu onterven en hebben inmiddels een afspraak gemaakt met de notaris.
Kan ik alsnog in aanmerking komen voor het legitieme deel en om hoeveel gaat dit dan? Daarnaast wanneer kan ik dit krijgen, pas als de langslevende overleden is of ook op voorhand al?
Graag uw reactie in deze,
met vriendelijke groet
Lex

Antwoord:

Geachte heer,

Door adoptie ontstaan familierechtelijke betrekkingen en (dus) ook erfrechten. Onterven kan, maar kinderen houden recht op een legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn