Erfdeel is weggeschonken


20 september 2005

Vraag nummer: 9497  (oude nummer: 6491)

In 2001 kregen wij(4kinderen) ons kindsdeel van vader die in 1972 was overleden, nadat het ouderlijk huis was verkocht en moeder naar een zorgcentrum ging. Het vermoeden dat moeder het gehele resterende bedrag aan 2 kinderen verdeelde is bewaarheid nu ook moeder recent is overleden.Kan dit en/of kunnen de andere 2 kinderen alsnog de 2 bevoorrechtte ter verantwoording roepen of anderzijds stappen ondernemen?

Antwoord:

Geachte heer,

Het kan wel door middel van schenkingen. Op zich is dat ook niet verboden en is de fiscus er in sommige gevallen zelfs blij mee.

Indien de schenkingen hebben geleid tot aan aantasting van uw minimale erfdeel (bij 4 kinderen is dat 1/8 deel), dan kunt u via uw legitieme aanspraak daar wat aan doen. Ik zou als ik u was even langs uw notaris gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.