kind in het buitenland


29 september 2011

Vraag nummer: 26207

Ik ben gescheiden en mijn vader is overleden waar ik geen contact meer mee had vandaar het verwerpen van de erfenis. nou blijkt dat er schulden zijn die dan op eventuele kinderen verhaald kunnen worden geld dat ook voor een kind van elf die in duitsland bij de moeder woont

Antwoord:

Geachte heer,

Dat lijkt mij van wela ls het kind juridisch uw kind is. Dan zal door verwerping (tenzij een testament andere bepaalt) plaatsvervulling van toepassing zijn. Namens minderjarige kinderen/erfgenamen moet beneficiair worden aanvaard, gebeurt dat niet of wordt geen machtiging voor verwerping gevraagd/verkregen, dan wordt de nalatenschap geacht beneficiait te zijn aanvaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.