erfenis huis overleden vader


6 oktober 2016

Vraag nummer: 47628

Onlangs is mijn vader overleden. Mijn zus en ik erven ieder de helft van zijn huis en in het testament is opgenomen dat zijn partner in het huis mag blijven wonen.

Nu is het zo dat ik aardig wat schulden heb waardoor ik ook loonbeslag e.d. heb.

Mag een deurwaarder beslag leggen op de te erven woning gezien het huis voor 50% van mij zal zijn?

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Incassorecht en beslaglegging vallen in beginsel buiten deze rubriek, maar mij lijkt dat beslag op uw vermogen in beginsel mogelijk is. Bij onverdeeld eigendom is dat wellicht wat lastiger, maar mogelijk niet onmogelijk. Misschien goed om uw vraag eens te stellen bij het buro voor rechtshulp of het juridisch loket.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.