Wettelijke verdeling hypotheekschuld overleden vader


19 september 2010

Vraag nummer: 13920  (oude nummer: 16041)

Mijn vader is onlangs overleden. Hij liet diens partner en een zoon (mij) achter zonder testament. De wettelijke verdeling van toepassing. De partner is enig eigenaar geworden van alle goederen van de nalatenschap.

In verband met de vele schulden is de partner hals over kop met de noorderzon naar het buitenland vertrokken. Op aanraden van mijn notaris heb ik mijn "kindsdeel" beneficiair aanvaard. Nu krijg ik een brief van de bank dat ik binnen twee weken het huis van mijn vader ontruimd moet hebben i.v.m. executieverkoop.
Kan ik aan dit verzoek wel überhaupt gehoor geven? Ik bezit het huis niet en mag ook niet als vereffenaar van de nalatenschap optreden.

De bank eist verder van mij dat ik de resterende hypotheekschuld na de executieverkoop uit eigen zak voorschiet. Het geld dat ik kwijt ben moet ik maar bij de partner zien terug te halen. Men vindt dat dit geheel voor mijn risico komt. Ik moet zelf maar een detective inschakelen. Als ik het tekort niet voorschiet of betaal, zal de bank via een deurwaarder beslag laten leggen op al mijn privé goederen, banksaldo en salaris. Kan de bank dit zomaar in deze situatie? Ik heb beneficiair aanvaard. En zelfs al had ik dit niet (zuiver aanvaard), dan is er op grond van de wettelijke verdeling geen verhaal op mijn privé-goederen mogelijk, behalve als de partner heeft uitbetaald op mijn niet-opeisbare vordering in geld of goederen. De partner heeft geen rooie cent op mijn niet-opeisbare vordering uitbetaald. Ook heeft zij de wettelijke verdeling door haar vertrek naar het buitenland niet ongedaan gemaakt.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het lijkt me dat de bank er behoorlijk naast zit. Naast het feit dat de wet duidelijk aangeeft welk verhaal wel en niet mogelijk is, zou ook de beneficiaire aanvaarding afdoende bescherming moeten beiden. Ik raad u van harte aan langs uw notaris te gaan voor advies over de reactie naar de bank toe.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn