Vadersdeel


13 mei 2014

Vraag nummer: 38395

Mijn vader is 8 jaar geleden overleden en twee jaar geleden heeft mijn moeder een testament gemaakt. In dit testament heb ik afstand gedaan van mijn deel en alles aan mijn broer afgestaan mijn vraag nu is heb ondanks het huidige testament toch recht op mijn vadersdeel?

Mvgr
Michel

Antwoord:

Geachte heer,

Afstand doen van een erfdeel kan niet in het testament worden opgenomen. Wel kan degene die het testament maakt iemand benoemen of juist uitsluiten als erfgenaam.

Wat de situatie was bij overlijden van uw vader zou moeten worden onderzocht. Indien de wettelijke verdeling van toepassing was of een testament van uw vader met soortgelijk system, dan hebt u mogelijk een vordering op uw moeder, in beginsel opeisbaar bij haar overlijden.

Bij overlijden van uw moeder zal vervolgens weer gekeken moeten worden wie tot erfgenamen zijn benoemd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.