moeder langstlevende overleden


27 augustus 2014

Vraag nummer: 39544

Mijn vader had een testament uit 1975.
Moeder is langstlevende en is pas geleden overleden.

Wanneer mijn moeder vruchtgebruiker was van het geld van mijn vader dan hebben de kinderen geen recht op hun wettelijk erfdeel ?
of is dat wanneer de langstlevende het geld van mijn vader heeft gekregen

Een zus, zwager hebben nl. vlak na overlijden vader zijn hele vermogen wat op een rekening stond op mijn moedersnaam verduisterd.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van belang is vast te stellen wat de inhoud van het testament van vader was. Was er inderdaad vruchtgebruik of een ander soort langstlevende testament. Afhankelijk van het antwoord op die vraag, kan vastgesteld worden waar de kinderen eventueel recht op hadden. Indien er sprake was van een langslevende testament lijkt het inderdaad wat vreemd als de kinderen of één van de kinderen daar al over konden berschikken, tenzij in opdracht en met medeweten van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.