Moet een executeur informatie verstrekken?


19 oktober 2017

Vraag nummer: 52405

mijn vader is overleden, ik ben onterfd en mijn broer is enig erfgenaam en executeur maar weigert al jaren inzage te geven conform artikel 78 boek 4. mijns inziens probeert mijn broer zo lang mogelijk te rekken om vervolgens te kunnen zeggen die informatie heb ik niet meer. wat is nu de bewaarplicht van de executeur en dient de executeur ten alle tijde de documenten te bewaren waarmee hij zijn stellingen kan onderbouwen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De executeur is 'gewoon' verplicht om informatie en inzage te geven. Rechtelijke tussenkomst is een optie indien dat niet gebeurt. In het door u aangehaalde artikel is overigens ook omschreven dat de rechter verzocht kan worden de executeur op te roepen en de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving onder ede te bevestigen. Voordat sprake is van een eventuele bewaringstermijn, is het zaak om de gegeven middelen de informatie te verkrijgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn