kindsdeel/onterven


17 december 2003

Vraag nummer: 8260  (oude nummer: 3604)

Mijn vader is pas overleden. Mijn moeder leeft nog en ik heb nog een broer. Met mijn broer is geen/slecht contact en mijn moeder zit er aan te denken om hem te onterven.
Vraag 1; als zij hem niet onterft hebben wij toch geen recht op het kindsdeel zolang mijn moeder nog leeft?
Vraag 2; mijn moeder woont in een koopwoning maar wil die verkopen. Is het dan zo dat het geld wat dan vrijkomt, verdeeld moet worden omdat dat dan vermogen is?
Vraag 3;als mijn moeder mijn broer onterft, heeft hij toch nog recht op een deel van het kindsdeel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ervan uitgaande dat de wettelijke verdeling van toepassing was bij het overlijden van uw vader, dan is uw moeder enig eigenaar geworden. Zij kan dus doen en laten wat zij wil. De kinderen hebben een beperkt opeisbare vordering op moeder. De kinderen kunnen er dus nog niet aankomen. Wat uw moeder in haar testament zet is niet van belang.

Zij is dus bevoegd de woning te verkopen en de opbrengst lekker op te maken. Is er bij haar overlijden nog wat over, dan gaat dat naar de erfgenamen. Is een kind (en de kinderen van deze) onterft, dan telt dat kind niet mee. Doet het kind een beroep op dd legitieme portie, dan resteert voor dat kind de helft van het andere verkregen erfdeel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn