legitieme kindsdeel


22 december 2003

Vraag nummer: 8276  (oude nummer: 3628)

Ik heb ergens gelezen dat als je als kind je legitieme kindsdeel opeist dat dan het ( te kleine) erfdeel dat je wel vanuit het testament zou krijgen daar weer vanaf getrokken wordt. Klopt dat ?
En worden alle schenkingen die ooit gegeven zijn er van af getrokken of alleen tot 5 jaar geleden ?
Word je gestraft door de wet als je je legitieme kindsdeel opeist ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat klopt. De wet zegt als het ware dat datgene wat je had kunnen krijgen als je niet verworpen had en aanspraak had gemaakt op je legitieme portie, in mindering komt hierop. U zou dat dus als straf kunnen zien.

In het nieuwe erfrecht heeft de legitieme aanspraak overigens in het algemeen zeer aan kracht verloren (en terecht volgens velen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn