Rente kindsdeel uitbetelen


27 december 2004

Vraag nummer: 8920  (oude nummer: 5247)

Ouders waren in gemeenschap van goederen in 1947 getrouwd, 3 kinderen, en een langstlevenden testament (opgesteld in 1969). Vader is in 1992 overleden. Moeder heeft onlangs haar huis verkocht en wil de 3 kinderen een aanzienlijk bedrag schenken. Om de belastingheffing op de schenking te verminderen is het de bedoeling dat hierop de vordering op het kindsdeel in mindering wordt gebracht (over de kindsdelen is in 1992 successierecht betaald). Kan deze constructie ? Hoe zit het met de eventuele rente op de vordering? In het testament is hier namelijk niets over genoemd. Kan moeder i.o.m. de kinderen de rente nu alsnog bepalen en/of had dit direct na overlijden van vader moeten gebeuren? Welke rente wordt door de belastingdienst hierbij als reƫel gezien?
Is op de schenking, minus het kindsdeel, en minus de rente, de jaarlijkse vrijstelling ook nog van toepassing?
Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zeker indien het testament dat mogelijk maakt is volgens mij uitkering van de vorderingen mogelijk zonder dat er direct sprake is van een schenking. Over de betaling van de rente kan ik geen zekerheid geven.

Voor beide zaken geldt: eerst even overleg plegen met de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.