de executeur overlijdt


1 juni 2016

Vraag nummer: 46342

Geachte heer van de Griend,

Mijn vader heeft in 1994 een testament op laten maken en zijn aanstaande echtgenote benoemd in dat testament tot executeur. Hij is in december 2010 overleden.

Afgelopen januari is zijn vrouw overleden. Ons erfdeel is nu opeisbaar geworden alleen ondervinden wij tegenwerking van haar erfgenamen. Er zou geen enkel document te vinden zijn van mijn vader en wat hij bezat op het moment van overlijden. Wij hebben nooit iets gezien of gehoord.

Mijn vraag is concreet: mogen wij, nu er geen executeur meer is, als erfgenamen zaken gaan opvragen? Zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

A. Warnaar

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij dat u als erfgenaam van uw vader inzage moet hebben in de samenstelling van zijn nalatenschap, omdat daar de hoogte van vordering op gebaseerd is. Tenzij het testament van de langstlevende anders bepaalt, bent u geen erfgenaam van de langstlevende en kan op basis daarvan geen informatie krijgen. Uw startpunt is derhalve de samenstelling destijds van het vermogen van uw vader.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.