erfrecht kleinkind


28 juni 2008

Vraag nummer: 11849  (oude nummer: 10972)

Mijn vader is in 1981 overleden.in 1982 zijn vader en in oktober 2003 zijn moeder.
is het dan zo dat het deel van mijn vader naar mij gaat?mijn vader heeft nog een broer en een zus die nog in leven zijn.er was geen testament en zij willen mij niet mee laten delen.wat moet ik doen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Alles hangt af van de vraag wat er in het testament van uw grootouders staat omtrent plaatsvervulling. Is er sprake van plaatsvervulling dan treden de kinderen van uw vader in zijn plaats als erfgenamen (tezamen voor het deel van uw vader). Kijk eens in het boedelregister van de rechtbank of er een notaris betrokken is bij de nalatenschap van uw grootmoeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.