Kindsdeel of legitieme portie


9 januari 2014

Vraag nummer: 36954

Mijn moeder is 4 jaar geleden overleden, mijn vader heeft sinds enkele jaren een nieuwe (nog gehuwde) vriendin. Om diverse redenen leven mijn vader en ik (enig kind) al jaren in onmin.
Er was bij het overlijden van mijn moeder geen testament, ook geen eigen huis, maar ben er vrijwel zeker van dat er nu wél een testament is, met mijn 2 dochters (ook geen contact meer mee) als begunstigden.
Ik heb al jaren geleden aangegeven dat ik van een event. erfenis bij het overlijden van mijn vader af zal zien!
Mijn vraag is of ik (nog well) recht heb op mijn kindsdeel of een event. legitieme portie van mijn moeder, toen zij in december 2009 stierf, en of ik dat dan nu nog bij mijn vader zou kunnen opeisen.

Een moeilijke en ingewikkelde materie, tóch hoop ik dat u mij kunt adviseren!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er geen testament is gemaakt door uw moeder, is de wettelijke verdeling van toepassing. Indien u enig kind bent, was u erfgenaam samen met uw vader, maar heft uw vader alle eigendommen gekregen en hebt u een vordering op uw vader, opeisbaar in beginsel pas bij zijn overlijden.

Indien hij gaat hertrouwen zijn mogelijk de zogenoemde wilsrechten van toepassing.

Wat de inhoud van een eventueel door uw vader op te stellen testament is, kan pas worden vastgesteld bij zijn overlijden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn