kindsdeel opeisbaar na opname stiefmoeder in bejaardenhuis


28 januari 2010

Vraag nummer: 13422  (oude nummer: 14907)

Nadat mijn moeder is overleden, is mijn vader hertrouwd. Hij overleed in 1989. Hij had een langstlevende testament Volgens het testament is mijn kindsdeel opeisbaar o.a. zodra mijn stiefmoeder wordt opgenomen in een bejaardenhuis in de zin van de Wet op de Bejaardenoorden of een daarvoor in de plaats getreden wettelijke regeling.
Nu is ze vorige maand naar een verzorgingshuis gegaan. Betekent dat dat ik mijn kindsdeel nu kan opeisen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eerst dient vastgesteld te worden of de aanspraken van kinderen in verband met het overlijden van moeder helemaal zijn afgerond. Vervolgens komt u inderdaad aan het testament van uw vader. Een verzorgingstehuis is naar ik aanneem niet hetzelfde als een bejaardentehuis (maar zeker weet ik dat niet), maar het gaat er vooral om dat betreffend bejaardenoord geen vermogenstoets kent zoals dat vroeger zo was. Met een lager vermogen (dus verplichte uitkering aan de (stief)kinderen) zou er een lagere bijdrageplicht zijn. Dat was over het algemeen de bedoeling van deze opeismomenten.

Misschien goed om nog eens langs een notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.