Hoe kan ik mijn legitieme portie berekenen?


18 februari 2017

Vraag nummer: 49716

Mijn vader is vorig jaar overleden, nadat ik al 10 jaar geen contact met hem heb gehad, hetzelfde geldt voor mijn zus. Hij had bij leven een testament gemaakt waarin hij zijn kinderen heeft onterfd. Dit houdt in dat we alleen nog recht hebben op het legitieme portie. De nieuwe vrouw van mijn vader, met wie hij getrouwd was, heeft ons niet geinformeerd over zijn overlijden maar wil, nadat wij ons legitieme portie hebben opgeisd, wel dit alles afhandelen.
Nu heb ik de volgende vragen?
1. hoe kan ik achterhalen wat het vermogen van mijn vader was op het moment van overlijden? Hierbij meenemend dat ik de nieuwe vrouw van mijn vader niet vertrouw wat betreft de aangeleverde informatie, dus ik wil graag objectieve informatie.
2. het vermogen van mijn vader is nu als volgt verdeeld: Zijn bezittingen, latwn we zeggen 100.00 euro is verdeeld is 2 helften. Het ene deel gaat naar zijn vrouw en het andere deel, 50.000 moet verdeeld worden door mij, mijn zus en zijn vrouw. Echter van dit deel worden ook de totale kosten van de begrafenis, notaris etc betaald. Horen deze kosten niet an het totale vermogen van mijn vader gehaald te worden zodat het daarna verdeeld kan worden in 2 gelijke delen ( wat we daarna weer door 3'en moeten delen).

Alvast bedankt voor uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Marleen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een legitimaris heeft recht op informatie, dus kan dat 'gewoon' opvragen bij de erfgenaam/erfgenamen. De legitimaris heeft volgens de wet ook recht op inzage en kopieen van alle stukken die hij nodig heeft voor de berekening van de legitieme aanspraak.
De legitieme aanspraak wordt berekend in de waarde van de goederen van de nalatenschap (vermeerderd met sommige giften) en verminderd met bepaalde schulden van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.