aanvechten


21 oktober 2008

Vraag nummer: 12074  (oude nummer: 11507)

mijn zwager krijgt bij testament bepaald alleen kindsdeel. hij heeft aangevochten. mogen zelfs huis niet leegmaken en verkopen. heeft hijkans omte winnen, wat heeft dan een testament voor zin??!hij kwam al 20 jaar niet thuis.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt de kans om een goed langstlevende testament aan te vechten zeer gering. Ook een aanspraak op de legitieme portie naar huidig recht levert geen grip op goederen op.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.