Dient bewindvoerder beroep te doen op legitieme?


2 januari 2006

Vraag nummer: 9861  (oude nummer: 7198)

Dank voor uw antwoord op vraag 7195.
Voor mijn begrip:
bewindvoerder moet dus beneficiair aanvaarden. dan komt er een boedelbeschrijving. Daaruit blijkt nalatenschap 2 mio, 2 erfgenamen en niet capabele zus erft 200.000 legaat en andere zus tevens bewindvoerder 1.8 mio.
is dat het dan. Is bewindvoerster dan verder niets meer verplciht te vragen aan de kantonrechter als zij dat niet nodig vndt? m.a.w. zij accepteert dan het legaat en doet geen beroep op legitieme. Dat hoeft dan niet?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nogmaals, beneficiair aanvaarden wil dus zeggen dat je géén beroep doet op de legitieme portie. Uitgangspunt van de wet is dus beneficiair aanvaarden. Als je dat toch niet wil dan gaat een beroep op de legitieme portie via de weg van verwerpen en voor verwerpen is voorafgaande goedkeuring van de Kantonrechter nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.