Opeisen kindsdeel?


3 juli 2007

Vraag nummer: 11171  (oude nummer: 9453)

Mijn moeder is overleden en mijn stiefvader tot enige erfgenaam benoemd. In het testament is een tweetrapsmaking opgenomen. 1e huwelijk moeder 3 kinderen. 1e Huwelijk stiefvader 2 kinderen. Samen geen kinderen. In de stukken van de notaris staat dat de heffing van successierechten wordt uitgesteld tot na overlijden stiefvader. Hierdoor gaan we meer betalen dan wanneer de wettelijke regeling van toepassing zou zijn. Wat is het verschil in deze? Verder staat dat mijn moeder heeft verklaard dat al wat uit nalatenschap wordt verkregen niet valt in gemeenschap van goederen waarin de erfgenamen zijn gehuwd of mochten huwen. De erfenis valt daarmee uitsluitend toe aan de erfgenamen en niet aan aangetrouwden. Moet ik hier nog verder aktie op ondernemen of de stukken voor gelezen aannemen. Is het raadzaam om je kondsdeel in deze op te eisen?

Antwoord:

Geachte heer De Bie,

Een kind dat is onterft kan aanspraak maken op de legitieme portie. Als het goed is staat echter in het testament dat de legitieme aanspraak pas opeisbaar zal zijn bij overlijden van de langstlevende.

Het is de vraag of u wel erfgenaam zal zijn van uw stiefvader. Dat zal hij in zijn testament moeten bepalen/bepaald houden.

Er is (waarschijnlijk) meer successierecht verschuldigd bij overlijden van de langstlevende vanwege het progressieve tarief onder het motto 2x 50 is over het algemeen geodkoper van 1x 100. Voor verdere uitleg verwijs ik u naar uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.