Vruchtgebruik ouderlijke woonst


19 juni 2014

Vraag nummer: 38832

Mijn vader is 5 jaar geleden overleden. Mijn 2 zussen en ik hebben toen afstand gedaan van onze erfenis op vaders deel.
Mijn moeder heeft nu iemand anders leren kennen en heeft deze persoon het vruchtgebruik gegeven van haar woning.
Kan dit zomaar zonder haar kinderen daarin te kennen?
Is er een mogelijkheid dat wij dit als kinderen kunnen aanvechten?
Wat als mijn moeder overlijdt? Kan hij daar blijven wonen tot hij sterft? Kan de nieuwe vriend zijn deel van het vruchtgebruik opeisen in cash?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Van belang is vast te stellen wat precies de situatie was bij overlijden van vader. Was er sprake van de wettelijke verdeling of soortgelijk testament op grond waarvan de langstlevende enog eigenaar is geworden? Dan is de langstlevende in beginsel overal geheel zelfstandig toe bevoegd, zonder dat kinderen toestemming hoeven te geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.