legitieme portie - móet je contact maken?


1 mei 2010

Vraag nummer: 13766  (oude nummer: 15686)

Ik ben van plan om mijn legitieme portie op te eisen na
het onlangs overlijden van mijn vader.

Er bestaat nogal een kloof in de familie en ik ben van drie kinderen als enige onterft. Het opeisen is een principekwestie.

Ik lees alleen overal dat er dan contact móet worden gemaakt met de erfgenamen voor informatie over het nalatenschap. Het vijandschap tussen ons is alleen dermate hoog dat ik het liever maar laat als ik inderdaad contact met de erfgenamen zou moeten opnemen. Het zou na lange tijd veel weer kunnen doen opwaaien en dat heb ik er niet voor over.

Mijn vraag is: zou een advocaat als tussenpersoon kunnen fungeren om dit voor mij te doen en regelen of zou ik er echt niet omheen kunnen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zal wel contact moeten komen/zijn, maar dat kan naar mijn weten wel door middel van het inschakelen van een derde partij. Als je aanspraak maakt op de legitieme portie, dan wordt je schuldeiser van de nalatenschap, dus moet je dat ook melden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.