rente op erfdeel


18 oktober 2010

Vraag nummer: 13961  (oude nummer: 16088)

per testament heeft mijn vader bepaald dat de legitime portie van mijn broer en mij pas uitbetaald hoeft te worden als zijn vrouw (zij is niet onze moeder )komt te overlijden. hebben wij dan wel recht op de jaarlijkse rente van dat erfdeel ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet wordt een niet opeisbare vordering uit hoofde van de legitieme portie verhoogd met de (enkelvoudige) rente die ook geldt in de wettelijke verdeling. Dat percentage is de wettelijke rente voorzover meer dan 6%. Als voorbeeld: is de wettelijke rente 7% dan is het percentage dus 1%.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.