Erft een onwettig kind in deze situatie?


6 oktober 2017

Vraag nummer: 52270

In 1973 is na een kortstondige relatie van mij een kind geboren. Via de rechtbank is er destijds een bloedproef afgedwongen om mij onderhoudsplichig te maken. In 1978 en 1979 heb ik inderdaad een bedrag via de raad van de kinderbescherming betaald. Het kind is door mij nooit erkend. Later is de moeder gehuwd en in 1981 heeft haar echtgenoot met haar toestemming het kind erkend. Het heeft ook zijn naam sindsdien.
Zelf ben ik nu 41 jaar gehuwd en heb een kind uit dit huwelijk. Het is onze uitdrukkelijk wens dat het onwettige kind nooit van ons kan erven en voor zover wij nu weten kan dat ook niet omdat het twee wettige ouders heeft, de moeder en de stiefvader die het kind erkend heeft. Gaarne uw visie hierop. Mocht het onwettige kind wel kunnen erven dan zal ik e.e.a. via een notaris moeten gaan regelen.

Antwoord:

Geachte heer,

In theorie is het naar mijn weten mogelijk dat via ontkenning van het vaderschap én gerechtelijke vaststelling van (een ander) vaderschap er wettelijke erfrechten zouden kunnen ontstaan. Rechterlijke tussenkomst is vereist.
Ook al is de kans mogelijk heel klein, dan kan het nog steeds aan te bevelen zijn in een testament uitsluiting op te nemen. Overlegt u gewoon even met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.