Hoogte kindsdeel laten vastleggen?


22 december 2007

Vraag nummer: 11433  (oude nummer: 9992)

De man overlijdt en laat zijn vrouw met 2 (volwassen) kinderen achter. De moeder betaalt het successierecht voor haar beide kinderen. Moet je dan toch de hoogte van het kindsdeel (formeel laten) vastleggen omdat dit tezijnertijd invloed heeft op het successierecht dat de kinderen moeten betalen wanneer de moeder overlijdt? Over dat kindsdeel is immers al successierecht betaald.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Strikt genomen is het al vastgesteld omdat over die bedragen successiebelasting (door moeder) is betaald).

Ik vind het verstandig om het daarnaast nog vast te stellen, precies om de redenen die u aangeeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.