uitbetalen kindsdeel


14 maart 2011

Vraag nummer: 24754  (oude nummer: 16540)

De overleden man van mijn zuster had geen testament. Mijn zuster had wel een testament en ik ben de enige erfgenaam.
De kinderen van haar overleden man hebben na het overlijden van hun vader hun kindsdeel niet opgeeist.
Ik moet dus hun kindsdeel uitbetalen.
Moet dat met rente, en weet u hoeveel % dat is.
Hun vader iis in september 2009 overleden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hangt af van het antwoord op de vraag of er wel of niet een testament is en als er een testament is wat daar in staat omtrent de hoogte van de rente. Is de wet van toepassing dat is er sprake van de wettelijke rente voorzover die meer is dan 6%.
Verder kan het zijn dat de zogenoemde wilsrechten van toepassing zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.