kindsdeel opeisen


5 september 2014

Vraag nummer: 39749

Mijn ouders zijn inmiddels beiden overleden. Ik heb nog 4 broers/1 zus maar 1 broer heeft erfenis verworpen. Mijn vader had geen testament en mijn zus is de gevolmachtigde die alles zou moeten regelen wat niet gebeurd/mij overal buiten houdt.
Er is een koophuis maar de bankrekening van mijn overleden ouders wordt nog steeds gebruikt om de hypotheek te kunnen betalen. Mijn zus en broer die wonen in het huis en hebben totaal niet de intensie om het huis te koop te zetten zodat ik mijn deel krijg , want zij zijn van mening dat ik een geldwolf ben. Wat kan ik nu verder het beste ondernemen?? Ik wacht nu al 9 maanden en wil dit alles afsluiten

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vastgesteld moet worden welke bevoegdheden de gevolmachtigde eigenlijk heeft. Doorgaans behoort daar niet de verdeling van de nalatenschap toe, maar wellicht is dat anders in uw geval. Als deze bevoegdheid er niet is zoals gebruikelijk, dan moeten de erfgenamen samen de zaak gaan verdelen. Indien één van de deelgenoten in de woning woont, dan is het mogelijk een idee dat deze de woning overneemt en de anderen uitkoopt. Indien afgesproken is de woning te verkopen, dan moet dat ook gebeuren. Indien zaken niet gaan zoals afgesproken, dan moet u wellicht toch even langs een notaris of advocaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn