testament


16 november 2011

Vraag nummer: 26703

Mijn vader is in juli overleden. Met zijn tweede vrouw (dus niet mijn moeder) heb ik geen contact. Heb ik het recht om te weten of er een testament is opgemaakt en wat er in staat? En hoe kom ik achter de inhoud zonder contact met zijn vrouw?

Antwoord:

Geachte heer,mevrouw

U kunt het testament opvragen bij de notaris die het heeft gemaakt (indien u belamg heb bij de inhoud daarvan en dat kan aantonen, de notaris zelf zal dat beoordelen). Of er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris, kunt u navragen bij het centraal testamenten register in Den Haag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.