erfrecht minderjarige


8 november 2005

Vraag nummer: 9673  (oude nummer: 6829)

Mijn vader is overleden toen ik 5 jaar was.
Mijn vader is van 1982.
Na een aantal jaar heeft mijn moeder een man leren kennen.
En heeft zij het huis verkocht en een nieuw huis gekocht.
Na ± 10 jaar is ook dat huis verkocht en zijn zij naar België verhuisd. Sinds 2 dagen is ook dit huis verkocht.

Vraag : Hoe zit het nu met het eerste huis, die van mijn vader en moeder was, heb ik hier erfrecht op.
Ik ben zelf van 1978 en was destijds bij de verkoop van het eerste huis minderjarig.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Goede vraag. Alles hangt af van het antwoord op de vraag of uw vader destijds een testament had gemaakt en zo ja wat daarin stond. Was er geen testament, dan was u in ieder geval erfgenaam van uw vader (indien het juridisch ook uw vader was) en bent u destijds mede-eigenaar geworden van die woning.

Het feit dat de woning gewoon is verkocht, duidt erop dat er een langstlevende testament was overigens, anders had een notaris al eerder aan de bel getrokken.

Ik zou langs een notaris gaan om één en ander te laten onderzoeken óf gewoon uw moeder om informatie vragen!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn