ervenis van ervenis


19 januari 2012

Vraag nummer: 27246

mijn opa is ruim 30 geleden overleden en was toendertijd hertrouwd. hij liet een huis achter. mijn vader had dus ook erfrecht. hij sprak toen af met zijn weduwe dat als zij hertrouwde of het huis verkocht hij zijn deel zou krijgen.hij zei naderhand dat hij het beter ieder 5 jaar had moeten laten herzien!i.v.m huiswaarde. inmiddels is mijn vader ook overleden en valt dit onder mij en mijn broer! mij vraag is. kan ik het laten herzien of als de weduwe te ovelijden komt veranderd het bedrag ndan mee in de huiden huiswaarde?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eerst moet worden vastgesteld welke situatie er was bij overlijden van uw vader. Was er een testament en zo ja, wat was bepaald? Was er geen testament, dan is de kans groot dat de kinderen bij overlijden van vader mede erfgenamen waren en ook mede eigenaren, dus ook van een gedeelte van het huis dat er toen was. Bij verkoop moeten alle eigenaren meewerken en in dat geval dus ook de kinderen. De notaris die de overdracht verzorgt zal daarop toezien, evenals op de betaling van de (eventuele) netto verkoopsom op dat moment. In beginsel zal, tenzij er een afwijkende overeenkomst is, de waarde op het moment van verkoop en levering gelden.

Ik raad u aan eens langs uw notaris te gaan om één en ander samen te bespreken,

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.