Testament; situatie partner erfgenaam


13 augustus 2014

Vraag nummer: 39369

L.S.,

indien een kind van een erflater eerder komt te overlijden dan de erflater zelf, wat zijn dan de rechten van de partner van dat kind(gehuwd of samenl.contract) op de nalatenschap op het moment dat de erflater komt te overlijden? De erflater heeft een testament op laten maken waarbij de kinderen en de kleinkinderen erven.

Met vriendelijke groet,
F.Versteeg

Antwoord:

Geachte heer,

Indien in het testament van de erflater niet is bepaald, dat de partner van het kind erf, dan zal de partner van het kind dat eerder overlijdt dan de erflater-ouder, niet erven van deze ouder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.