Rechten van kind uit eerste huwelijk bij een geregistreerd partnerschap


28 juli 2011

Vraag nummer: 25377

Ik ben 31 jaar gehuwd geweest. Uit dit huwelijk is onze (enige) zoon (1974) geboren. Na de scheiding is mijn ex-echtgenoot gaan samenwonen met een 18 jaar jongere vrouwen en heeft een samenlevingscontract afgesloten. (Ook heeft hij een testament laten maken, waarvan de inhoud vanzelfsprekend voor mijn zoon onbekend is. Er zijn geen andere kinderen die aanspraak op de erfenis kunnen maken, de vrouw heeft drie kinderen uit vorige relaties. De situatie was echter onhoudbaar en deze vrouw is met haar nog thuiswonende dochter (uit een vorige relatie) enige maanden geleden in een huurhuis gaan wonen, die op haar naam staat. Kort daarna bleek hij (63) ongeneeslijk ziek. Nu kreeg mijn zoon het bericht dat zij a.s. dinsdag vanuit een hospice een geregistreerd partnerschap willen regelen.
Ik vrees dat dit ernstige gevolgen voor mijn zoon heeft, maar kan niet overzien welke.
Heeft u misschien hierop een antwoord?
Weet u misschien ook welke stappen er door mijn zoon ondernomen kunnen worden? (Als na het overlijden (een heel groot deel van ) de erfenis naar een 18 jaar jongere 'vreemde' als langstlevende echtgenote overgaat, zullen bij haar overlijden haar kinderen erven en is het deel waar hij nu recht op heeft (naar mijn idee) nooit meer opvraagbaar, als het er überhaupt nog is. Een vraag die zelfs nu al kan spelen als zij als echtgenote over de rekeningen e.d. kan beschikken terwijl de aankomende erflater er geen zicht meer op heeft.)
Ik maak mer dus ernstig zorgen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien mijnheer zich volledig bewunst is van zijn handelingen is er wat dat betreft niet zoveel aan te doen.
Na overlijden van hun ouder hebben kinderen overigens wel recht op een kindsdeel of in ieder geval het minimale erfdeel: de legitieme portie. Verder zou er sprake kunnen zijn van de zogenoemde wilsrechten. U zou langs uw eigen notaris kunnen gaan voor nadere informatie, maar voor het overige is het afwachten en bezien wat er gedaan moet/kan worden na overlijden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.