erfdeel als schenking?


4 april 2007

Vraag nummer: 10999  (oude nummer: 9132)

Geachte Mevrouw/Heer.
Mijn vader is overleden en mijn moeder woont nog in hun eigen huis. Bij testament hadden ze al 10 jaar geleden vastgesteld dat ons kindsdeel pas zou hoeven worden uitbetaald als de langstlevende in bv. een verzorgingshuis zou worden opgenomen. Bij het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder successierechten voor de twee kinderen betaald. Ze gaat binnenkort gehuurd wonen en wil ons ons kindsdeel uitbetalen. Ziet de fiscus dat als schenking of erfenis?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als in het testament staat dat er onverplicht uitgekeerd kan worden, dan zie ik fiscaal geen probleem (hooguit "mislopen" van rentevoordeel). Zekerheid krijg je voor even de belastingdienst te consulteren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.