Kindsdeel overleden ouder


2 april 2013

Vraag nummer: 34146

Mijn vader is afgelopen jaar overleden. Zijn huidige partner woont in een verpleeghuis en in het testament is opgenomen dat de kindsdelen uitgekeerd mogen worden in deze situatie. Zijn partner heeft een zoon uit een eerder huwelijk. Zijn biologische vader is ca 10 jaar geleden overleden en zijn moeder dus hertrouwd met mijn vader. Hij wil nu weten of hij nog recht heeft op het kindsdeel van zijn overleden vader? Complexe situatie waarover ik moeilijk een duidelijk antwoord kan vinden. Kunt u mij helpen?

Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er kan mogelijk sprake zijn van plaatsvervulling afhankelijk van de volgorde van overlijden en indien niet in een testament uitgesloten.
Plaatsvervulling wil zeggen dat kleinkinderen in de plaats van hun reeds overleden ouder treden als erfgenaam in de nalatenschap van een grootouder. In dat geval komt betreffend kindsdeel dus ten goede aan de kinderen van het eerder overleden kind. Komt een kind na een ouder te overlijden, dan is er in die zin geen sprake van plaatsvervulling omdat de grootouder eerder is overleden dan de ouder (zijnde het kind van de grootouder).

Ik kan vanaf deze plaats niet beoordelen of in uw geval sprake is van plaatsvervulling.


Betreffend in Indien iemand overlijdt met achterlating van kind/kinderen

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.