overlijden vader


16 mei 2008

Vraag nummer: 11721  (oude nummer: 10705)

Mijn vader is overleden.
Inmiddels ben ik 43 en ik heb mijn vader in mijn leven nooit ontmoet.
Nu krijg ik een schrijven van zijn familie over de erfenis.
Als erfgenaam zou ik recht hebben op zijn erfenis. Edoch is de kans groot dat hij eerder een negatief dan positief vermogen nalaat.
Ik kan dus beter de erfenis verwerpen.
Nu wil ik helemaal geen erfenis, niet positief en zeker niet negatief.
Vraag is : moet ik dit schrijven van zijn familie serieus nemen, of moet ik afwachten totdat bijveerbeeld een notaris de erfenis afhandeld ?
Met vriendelijke groet, Vico Mingers.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik zou het zeker serieus nemen, maar toch om zekerheid vragen via een notaris. U kunt dan ook met de notaris de consequenties van verwerpen doornemen (m.n. als u eigen kinderen hebt).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.