kindsdeel gebruiken bij koop huis samen met nieuwe partner


22 juli 2006

Vraag nummer: 10460  (oude nummer: 8222)

In 2003 is onze moeder overleden. In 2004 had vader al een nieuwe vriendin met wie hij nu een huis wil kopen. Ze hebben nl. zoveel vermogen waarover ze belasting moeten betalen, dat ze dat maar in een huis op stand willen steken....
Ook over ons kindsdeel moet mijn vader zoveel belasting betalen, zegt hij. Dus ook dat wil hij in het nieuwe huis steken, ook om de hypotheek zo laag mogelijk te houden. Want die is duur als je 75 bent....
Bij de notaris heeft hij inlichtingen ingewonnen of hij dat kindsdeel gebruiken mag.
Mijn vader en moeder hebben en een testament op langstlevende afgesloten, dat mijn vader mee heeft genomen naar die notaris. Hij zegt dat hij nog geen antwoord gehad heeft.
Eerlijk gezegd vertrouwen we zijn nieuwe vriendin niet; zij is degene die perse wil kopen en niet meer huren. Vier jaar geleden heeft ze een gigantische erfenis gehad. Zegt ze. Waarover natuurlijk belasting moet worden betaald. Zegt ze. We vragen ons afwaarom ze toen al geen huis heeft gekocht; ze woont nog steeds gehuurd in een rothuisje. Helemaal niet op stand, zoals ze zo graag wil. Met haar eigen kinderen heeft ze geen contact. Maar dat ligt naar haar zeggen aan die kinderen en niet aan haar...
En nu laat ze mijn vader vragen bj denotaris of het kindsdeel van zijn kinderen niet kan worden hebruikt voor de gezamenlijke aankoop van een huis....
Wat zijn onze rechten.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er sprake is van een lansgtlevende testament op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt, is er geen sprake van "gebruiken" van een kindsdeel. Het kindsdeel is gewoon een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende. Op=op kan dus ook gebeuren. De momenten van opeisbaarheid vindt u trouwens terug in het testament. Doorgaans is dat ook bij hertrouwen zonder huwelijkse voorwaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.